Home > Over ons > Manifest van actieve bewoners

Burgerparticipatie vraagt ruimte van de overheid

Tijdens de Landelijke Bewonersdag 2011, georganiseerd door het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) op 10 december 2011 in Arnhem, is een manifest opgesteld. Een groot deel van de 600 deelnemers leverde in de aanloop van en gedurende de bewonersdag schriftelijk of via mail, twitter en sms input voor het manifest. In het manifest vragen de actieve bewoners van aandachtswijken onder andere om eigen regie en een eigen budget. Het manifest (PDF-bestand) werd uitgereikt aan minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. “Bewoners krijgen een sleutelrol bij het vergroten van de leefbaarheid in hun wijk”, zei Donner al voor hij het manifest had gelezen.
Volgens het LSA is er nog een lange weg te gaan. De leden zien ook culturele obstakels. “Tot vervelens toe is representativiteit een argument om actieve bewoners naar de zijlijn te manoeuvreren”, schrijven zij in het manifest. “Maar hoe representatief is een ambtenaar? Zelfs een gekozen politicus wordt door zijn kiezers al lang niet meer voor vier jaar als hun vertegenwoordiger gezien. Formele representativiteit bestaat niet meer. Het is iets wat je moet verwerven.”
De opstellers van het manifest zien welzijnswerkers niet als de oplossing voor hun problemen. “Te veel en te vaak zijn professionals die zich in de wijken ophouden de brenger van instellingsproducten, te weinig zijn zij dienstbaar aan de problemen in de wijk en de meest effectieve oplossingen. Bewoners voelen zich net zo goed professionals binnen hun wijk.” Het manifest waarschuwt dat bezuinigingen door ‘kille boekhouders’ zal leiden tot een kille samenleving. Juist dit moment komt gelegen voor het overdragen van taken en verantwoordelijkheden.
De LSA heeft de dag georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse woonbond, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeente Arnhem, en de Arnhemse woningcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal.

bron: Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
Zie verder ook :
Manifest van actieve bewoners
Handreiking bewonersparticipatie in de wijkplancyclus